Klipy wideo

Specyfikacje dla pozostałych rodzajów plików znajdziesz poniżej:

videobutton.jpgphotobutton.jpgmusicbutton.jpgsoundbutton.jpgaebutton.jpg3dbutton.jpg

Wymagania techniczne

Przyjmujemy materiały nakręcone kamerami wysokiej jakości:

 • lustrzanki cyfrowe
 • kamery profesjonalne
 • kamery półprofesjonalne
 • kamery 3CCD
 • iPhone4s i nowsze (najwyższa jakość)
 • kamery wykorzystywane w ruchu, np. GOPro i Contour.

Wyjątkowo dobre materiały pochodzące z innych źródeł też mogą zostać przyjęte, jednak takie wyjątki zdarzają się rzadko.

Podstawą jest ostrość obrazu, czyste obiektywy, odpowiednie oświetlenie, ustawienia kamery i gładkość ruchu. W większości przypadków niezbędny jest statyw.

Umiarkowana doza korekcji barwnej i efektów jest akceptowalna; pamiętaj jednak, że większość kupujących zamierza edytować nagania samodzielnie po zakupie, dlatego lepiej dostarczyć im materiał o najwyższej jakości i po minimalnej obróbce, lub wręcz pliki RAW, aby mieli swobodę działania.

Jeśli postanowisz dokonać obróbki kolorystycznej lub nadać nagraniu konkretną stylizację, prześlij obie wersje (oryginalną i obrobioną), aby kupujący mieli więcej możliwości. 

NIE PRZYJMUJEMY nagrań z kamer Flip, telefonów komórkowych (innych niż IPHONE 4s i nowsze wersje), ani z całej gamy produktów symulujących "HD". Jeśli nie masz pewności, czy posiadany przez ciebie sprzęt będzie odpowiedni, napisz do nas i podaj szczegóły, zanim rozpoczniesz przesyłanie plików.

Szczegóły techniczne

Długość nagrania i rozmiar pliku

Klipy powinny trwać 3 do 120 sekund, a ich wielkość nie powinna przekraczać 2 GB (2000 MB). Normą dla plików HD jest 200-500 MB. Nagrania nie powinny być łączone, a jeśli już posiadasz klip złożony z kilku plików, które można sprzedać osobno, rozdziel je. Pond5 może dopuścić niektóre sekwencje do sprzedaży, zależy to jednak od ich poziomu artystycznego i estetycznego.

Nazwa pliku 

Unikaj znaków diakrytycznych charakterystycznych dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i innych języków.

Format pliku

Każdy plik powinien mieć jedno z następujących rozszerzeń: .MOV, .MP4, lub .M2TS, .MXF (tylko dla plików natywnych). Jeśli posiadasz nagrania w innych formatach, np. .AVI, przekonwertuj je do .MOV lub .MP4 przed przesłaniem.  

Jeśli twój program do edycji nie pozwala na eksport do formatu .MOV, możesz uzyć darmowego programu MPEG Streamclip lub profesjonalnego programu do konwersji, np. Final Cut's Compressor/Adobe media encoder aby przeprowadzić konwersję (więcej informacji poniżej). Unikaj kompresji - eksportuj zawsze w oryginalnym rozmiarze, formacie obrazu i ilości klatek na sekundę.

Przed rozpoczęciem przesyłania zawsze sprawdź, czy pliki są wysokiej jakości i gotowe do użycia w profesjonalnych produkcjach.

Kodeki

Akceptujemy następujące kodeki (w kolejności od najbardziej preferowanego):

 • Natywne kodeki natywne dla kamery, m.in.: DV, DVCProHD, AVCHD, XDCam, H.264, MT2S, HDV, DNxHD, MXF, ProRes, r3d (patrz poniżej).

 • Apple ProRes 422  
 • Avid native DNXHD
 • H.264: akceptujemy H.264 gdy jest natywnym kodekiem kamery standardem o jakości transmisyjnej. Natywne pliki z kamery można przesyłać bez modyfikacji. W przypadku pozostałych plików H.264, upewnij się, że ustawienia wskazują na "najwyższą" jakość, klatki kluczowe i prędkość danych ustawione na "automatyczne".
 • PhotoJPEG.  Minimalna jakość “wysoka” (75%), ale nie przekraczająca 95%, by uzyskać rozsądny rozmiar pliku.
 • MotionJPEG.  Apple ProRes, DNxHD, H264 i PhotoJPEG to preferowane formaty, przed MotionJPEG.
 • Animacje lub PNG: TYLKO klipy z dołączonymi kanałami alfa.

Eksport do .MOV

Wolimy, żeby materiały HD zapisywane były w formacie ProRes 422 lub photo-jpeg, ponieważ to formaty o wysokiej jakości, z łatwością eksportowane z większości programów do edycji lub kompresji. Jeśli nie umiesz eksportować plików photo-jpeg z twojego programu do edycji, wyeksportuj go po prostu do nieskompresowanego formatu .mov, a następnie skorzystaj z programu Mpeg Streamclip.

Poniżej opisujemy dwa najpowszechniejsze sposoby na utworzenie wysokiej jakości pliku Photo-Jpeg:

Eksport Photo-JPEGa w programie Compressor

Przeciągnij plik do okienka roboczego.

Kliknij na plik prawym klawiszem myszy i wybierz New Target and Setting>Apple>Other Workflows>Advanced Format Conversions. Wybierz Photo-Jpeg 75.

Przejdź do okienka 'encoder' w sekcji 'inspector' i wybierz Video: Settings.

Ustaw jakość w zakresie 75% - 90%, ale nie ustawiaj 100%, bo zmienisz wtedy profil barwny, co spowoduje niepotrzebne zwiększenie pliku.

Plik musi mieć pełną rozdzielczość i poprawny format obrazu. Zapisz plik (u dołu okienka i zachowaj ustawienia na potrzeby przyszłych konwersji.

Eksport Photo-JPEGa w programie Mpeg Streamclip

Przeciągnij plik do okienka roboczego, potem otwórz File>Export to Quicktime. Aby ustawić kompresję wybierz "Apple Photo-Jpeg". Ustaw jakość w zakresie 85% - 90%, potem kliknij "Make Movie".

Eksport wsadowy w programie Mpeg Streamclip: otwórz List>Batch List, przeciągnij wszystkie pliki do okienka. Wybierz "Export to QuickTime", wybierz folder docelowy, a w sekcji kompresji wybierz "Apple Photo-Jpeg". Ustaw jakość w zakresie 85% - 90%, potem kliknij "To Batch". Powtarzaj procedurę aż wszystkie pliki aż skompletujesz pełną listę i kliknij "Go".

Każdy z powyższych sposobów jest poprawny. Wykonaj kilka testów i zobacz, który bardziej ci odpowiada.

Przesyłanie wielu formatów

Jeśli posiadasz nagrania przygotowane w wielu różnych formatach (PAL, NTSC, HD, 4K, etc), prześlij każdy osobno. Kiedy wszystkie wersje zostaną zatwierdzone i będą widoczne online, napisz do nas podając numery klipów i prośbę o połączenie ich ze sobą jako wersje tego samego klipu.

Rozdzielczość i FPS

Materiały nakręcone kamerą powinny zostać przesłane w swojej natywnej rozdzielczości i liczbie klatek na sekundę. W przypadku animacji zaakceptujemy każdą rozdzielczość i liczbę klatek na sekundę (choć im większa, tym lepsza), warto kierować się poniższymi wskazówkami: 

4K i wyższe 
Plik docelowy nie może przekroczyć 2.2GB
HD1080 1920x1080 (24, 25, 29.97, lub 30,60 FPS) 
HD720  1280x720 (24, 25, 29.97, 30, 60 FPS)
PAL 720x576 (25 FPS) 
NTSC 720x486 (29.97 FPS) 
NTSC DV  720x480 (29.97 FPS)
Multimedia High 640x480
Multimedia Low 320x240

Uwaga: PAL i NTSC są formatami anamorficznymi, przeznaczonymi do wyświetlania w formacie 4:3 lub 16:9 i nie będą poprawnie wyświetlane na ekranie komputera. Przy tworzeniu animacji w PAL/NTSC zwracaj szczególną uwagę na rozdzielczość - jeśli to możliwe stosuj rozdzielczość typu HD1080 lub 720, aby twoje klipy zyskały na uniwersalności. 

Dźwięk w plikach wideo

Jeśli ścieżka audio będąca podkładem do nagrania wideo (dźwięki otoczenia) dodaje wartości obrazowi i może przydać się kupującym, a nie zawiera dźwięków objętych prawem autorskim (zazwyczaj muzyki) ani rozpoznawalnych głosów (wymagających załączenia  Model Release), wtedy ta ścieżka powinna zostać włączona w klip (w natywnym formacie, bez dodatkowej kompresji).

Jeśli jednak powiązana ścieżka jest nieprzydatna, zbyt głośna lub odwracająca uwagę od obrazu, należy ją usunąć.

Jeśli przesyłasz nam animację, nie dodawaj do niej efektów dźwiękowych ani muzyki, bo materiały zostaną odrzucone.

Nie masz pewności, jak przygotować klipy? Napisz do nas, pomożemy ci.   

 

r3d  (RED RAW)

.r3d - pliki należy przesłać jako ZIP zawierający plik .r3d file, wersję .MOV (po korekcie kolorystycznej lub bez), podgląd min. 1080P (1920X1080).

Możesz załączyć plik .rmd (color grading info) jeśli podgląd przeszedł korekcję barwną.

Po przesłanie będziesz mógł zarówno ustalić cenę, jak i dokonywać sprzedaży sprzedaży plików samodzielnie lub w zestawie .r3d.   

Załączony plik wideo powinien spełniać następujące wymagania: format .MOV,  Pro Res HQ/LT, Photo Jpeg lub H264.  

Wielkość pliku zip nie powinien przekraczać 5GB.

 

Wymagania prawne

Aby rozpocząć sprzedaż plików w Pond5, musisz zaakceptować warunki Umowy z Autorem - przeczytaj tekst uważne i upewnij się, że rozumiesz swoje prawa i obowiązki.

Przesłane materiały oferowane są użytkownikom końcowym na licencji Pond5, którzy będą mogli wykorzystywać je do swoje pracy na zasadach licencji Royalty-Free.

MUSISZ posiadać prawa autorskie do każdego pliku, który zamierzasz sprzedawać poprzez Pond5. Ogólna zasada mówi, że jeśli samodzielnie utworzyłeś materiał, to posiadasz do niego prawa autorskie i możesz go sprzedawać.
Jeśli nie masz pewności, czy posiadasz pełnię praw autorskich do danego klipu, nie przesyłaj go.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawie autorskim lub zgłosić swoje prace do biura patentowego (co nie jest konieczne, choć daje dodatkową ochronę prawną), zajrzyj na stronę urzędu:

http://www.copyright.gov/
http://www.copyright.gov/circs/circ45.html (dotyczy rejestracji materiałów wideo)

Zezwolenia

Każdy materiał przeznaczony do użytku komercyjnego, przedstawiający rozpoznawalne osoby (głosy) musi zawierać podpisaną zgodę modela (tzw. Model Release, dostępna tutaj). Zezwolenie musi podpisać zarówno model, jak i świadek nie będący autorem pliku.

Nawet jeśli filmujesz samego siebie w roli modela, nadal musisz przesłać nam zezwolenie na publikację twojego wizerunku podpisane przez ciebie i świadka.

Zezwolenia dotyczące wizerunku czyjejś własności (tzw. Property Release, dostępna tutaj) niezbędna jest w sytuacji, gdy w materiale pojawia się przedmiot objęty prawem autorskim (nieruchomość, znak towarowy, utwór muzyczny, itd.) - również w ścieżce dźwiękowej.

Nasze wzory obu typów zezwoleń możesz pobrać tutaj. Zaakceptujemy również inne dokumenty, jeśli tylko zawierać będą niezbędne dane wskazane przez nas.

Podpisane i zeskanowane zezwolenia prześlij w formacie JPG. Wystarczy kliknąć na przycisk “załącz” (znak spinacza) obok klipu na stronie przesłanych plików.


Zanim prześlesz nagrania przedstawiające budynki użyteczności publicznej lub słynne budowle dowiedz się najpierw, czy masz prawo sprzedawać ich wizerunki (np. czy wiesz, że słynny napis "Hollywood" należy do organizacji non-profit, co oznacza, że należy uzyskać ich zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w celach komercyjnych? Dlatego właśnie wszystkie klipy ukazujące ten napis dopuszczone są jedynie do użytku prasowego).
Możemy udzielić ci podpowiedzi na temat niektórych kwestii, jednak pełne odpowiedzi uzyskasz w wyniku własnych poszukiwań w internecie.


Masz więcej pytań? Napisz do nas.

Sprawdź specyfikacje dla pozostałych rodzajów plików:

videobutton.jpgphotobutton.jpgmusicbutton.jpgsoundbutton.jpgaebutton.jpg3dbutton.jpg

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 34 z 35
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.