Grafika trójwymiarowa (Modele 3D)

Specyfikacje dla pozostałych rodzajów plików znajdziesz poniżej:

videobutton.jpgphotobutton.jpgmusicbutton.jpgsoundbutton.jpgaebutton.jpg3dbutton.jpg


Wymagana jakość

Przyjmujemy wysokiej jakości modele 3D, utworzone w dowolnym programie i przeznaczone do różnych celów - jeśli tylko zaakceptujesz warunki naszej Umowy z Autorem, z przyjemnością przyjmiemy je do sprzedaży na Pond5!

Formaty:

 • Maya (.MA /.MB)
 • 3D Studio Max (.3DS/.MAX)
 • Cinema 4D (.C4D)
 • Blender (.BLEND)
 • Softimage (.XSI, .HRC)
 • Lightwave (.LWO, .LW, .LWS)
 • AutoCAD (.DWG, .DXF)
 • OBJ
 • FBX
 • Collada (.DAE)
Nie można załączać wtyczek, jednak możesz opisać specyfikacje dotyczące danej wtyczki lub załączyć je w pliku readme.
 
Usuń nieużywane obiekty lub cieniowanie przed zrenderowaniem projektu.

Nazwa pliku

Unikaj znaków diakrytycznych charakterystycznych dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i innych języków.

Przygotowanie

 • Wycentruj obiekty (0,0,0)
 • Renderuj na neutralnym tle
 • Wszystko, co widoczne (również rozmieszczenie źródeł światła) powinno zostać załączone w pliku zip
 • Rendery nie mogą zawierać znaków wodnych, ramek, tekstów, itp.

Tekstury

Formaty:

 • TIF
 • JPG
 • TAR
 • PNG
 • OpenEXR
 • HDRI
 • PSD

Przygotowanie

 • Mapy UV nie mogą się nakładać.
 • Mapy UV nie mogą być rozciągnięte ani zniekształcone.
 • Animacje dozwolone są jedynie w sekwencjach.
 • Preferujemy rozdzielczości standardowe (np. 512x512, 1024x1024, itd.) ale akceptujemy wszystkie.     
 • Najdokładniejszy możliwy opis zawartości (obiekty, shadery, tekstury) w nazwie pliku:
  • dobry przykład: “WhiteLogoForBaseballCap.jpg”
  • zły przykład: “WLFBC_1.jpg”

Wglądówki

Załącz 3-15 podglądów:

 • tylko pliki JPG lub PNG  - min. 400x400
 • Image previews must incude at least 1 wireframe and must include in previews "in full", and "in detail"

Pliki poglądowe nazwij następująco:

preview1.jpg - Podstawowy podgląd obrazu, ukazujący jak faktycznie wygląda model 

preview2.jpg 

preview3.jpg  

preview4.jpg, itd.

Spakuj wszystko w jeden plik .ZIP

 1. Pliki 3D
 2. Katalog z teksturami
  • tekstury zapisz w folderze ”textures” (lub “tex” w przypadku użytkowników Cinema 4D).  Pliki wideo (e.g., .MOV, .AVI) nie będą akceptowane.
 3. Podglądy obrazów.
Następnie prześlij plik.

Wymagania prawne

Aby rozpocząć sprzedaż plików w Pond5, musisz zaakceptować warunki Umowy z Autorem - przeczytaj tekst uważne i upewnij się, że rozumiesz swoje prawa i obowiązki.

Autor musi posiadać pełne prawa do redystrybucji przesyłanych plików. W żadnym wypadku nie wolno przesyłać obrazów (zdjęć ani ilustracji) znalezionych lub dostępnych publicznie. Jeśli nie posiadasz pełni praw autorskich do danego obrazu, nie przesyłaj go.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawie autorskim lub zgłosić swoje prace do biura patentowego (co nie jest konieczne, choć daje dodatkową ochronę prawną), zajrzyj na stronę urzędu: http://www.copyright.gov/

Zezwolenia

Każdy materiał przeznaczony do użytku komercyjnego, przedstawiający rozpoznawalne osoby musi zawierać podpisaną zgodę modela (tzw. Model Release, dostępna tutaj). Zezwolenie musi podpisać zarówno model, jak i świadek nie będący autorem pliku. 

Nawet jeśli przedstawiasz samego siebie w roli modela, nadal musisz przesłać nam zezwolenie na publikację twojego wizerunku podpisane przez ciebie i świadka.

Zezwolenia dotyczące wizerunku czyjejś własności (tzw. Property Release, dostępna tutaj) niezbędna jest w sytuacji, gdy w materiale pojawia się przedmiot objęty prawem autorskim (nieruchomość, znak towarowy, itd.).

Nasze wzory obu typów zezwoleń możesz pobrać tutaj. Zaakceptujemy również inne dokumenty, jeśli tylko zawierać będą niezbędne dane wskazane przez nas.
 
Podpisane i zeskanowane zezwolenia prześlij w formacie JPG.


Zanim prześlesz obrazy przedstawiające budynki użyteczności publicznej lub słynne budowle dowiedz się najpierw, czy masz prawo sprzedawać ich wizerunki (np. czy wiesz, że słynny napis "Hollywood" należy do organizacji non-profit, co oznacza, że należy uzyskać ich zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w celach komercyjnych? Dlatego właśnie wszystkie zdjęcia ukazujące ten napis dopuszczone są jedynie do użytku prasowego).
Możemy udzielić ci podpowiedzi na temat niektórych kwestii, jednak pełne odpowiedzi uzyskasz w wyniku własnych poszukiwań w internecie.


Masz więcej pytań? Napisz do nas.

Sprawdź specyfikacje dla pozostałych rodzajów plików:

videobutton.jpgphotobutton.jpgmusicbutton.jpgsoundbutton.jpgaebutton.jpg3dbutton.jpg

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 3 z 3
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.