Ilustracje i grafiki wektorowe

Specyfikacje dla pozostałych rodzajów plików znajdziesz poniżej:

videobutton.jpgphotobutton.jpgmusicbutton.jpgsoundbutton.jpgaebutton.jpg3dbutton.jpg

Wymagana jakość

Zapisuj wektory, jako pliki EPS zgodne z Adobe Illustrator 10. Następnie utwórz plik JPEG o minimalnym rozmiarze 2000 x 2000 piks. Nadaj obu plikom tę samą nazwę (nazwa.eps i nazwa.jpg). Spakuj oba pliki do liku .zip.

Wymagania techniczne

Format pliku, rozdzielczość i wielkość

W chwili obecnej akceptujemy jedynie format .EPS. Spakuj wszystkie pliki do pliku zip, zawierający:

  • wektor (.eps),
  • plik jpg o pełnej rozdzielczości i takiej samej nazwie, co plik eps.

 

Ilustracje przyjmujemy jedynie w formacie .JPG, o minimalnej rozdzielczości 2000x2000 piksx resolution.

Na razie nie akceptujemy plików .PSD, .AI, .CDR, .BMP ani innych typów grafik wektorowych.

Nazwa pliku

Unikaj znaków diakrytycznych charakterystycznych dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) i innych języków.

Wymagania prawne

Aby rozpocząć sprzedaż plików w Pond5, musisz zaakceptować warunki Umowy z Autorem - przeczytaj tekst uważne i upewnij się, że rozumiesz swoje prawa i obowiązki.

Autor musi posiadać pełne prawa do redystrybucji przesyłanych plików. W żadnym wypadku nie wolno przesyłać obrazów (zdjęć ani ilustracji) znalezionych lub dostępnych publicznie. Jeśli nie posiadasz pełni praw autorskich do danego obrazu, nie przesyłaj go.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawie autorskim lub zgłosić swoje prace do biura patentowego (co nie jest konieczne, choć daje dodatkową ochronę prawną), zajrzyj na stronę urzędu: http://www.copyright.gov/

Zezwolenia

Każdy materiał przeznaczony do użytku komercyjnego, przedstawiający rozpoznawalne osoby musi zawierać podpisaną zgodę modela (tzw. Model Release, dostępna tutaj). Zezwolenie musi podpisać zarówno model, jak i świadek nie będący autorem pliku. 

Nawet jeśli przedstawiasz samego siebie w roli modela, nadal musisz przesłać nam zezwolenie na publikację twojego wizerunku podpisane przez ciebie i świadka.

Zezwolenia dotyczące wizerunku czyjejś własności (tzw. Property Release, dostępna tutaj) niezbędna jest w sytuacji, gdy w materiale pojawia się przedmiot objęty prawem autorskim (nieruchomość, znak towarowy, itd.).

Nasze wzory obu typów zezwoleń możesz pobrać tutaj. Zaakceptujemy również inne dokumenty, jeśli tylko zawierać będą niezbędne dane wskazane przez nas.
 
Podpisane i zeskanowane zezwolenia prześlij w formacie JPG.


Zanim prześlesz obrazy przedstawiające budynki użyteczności publicznej lub słynne budowle dowiedz się najpierw, czy masz prawo sprzedawać ich wizerunki (np. czy wiesz, że słynny napis "Hollywood" należy do organizacji non-profit, co oznacza, że należy uzyskać ich zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku w celach komercyjnych? Dlatego właśnie wszystkie zdjęcia ukazujące ten napis dopuszczone są jedynie do użytku prasowego).
Możemy udzielić ci podpowiedzi na temat niektórych kwestii, jednak pełne odpowiedzi uzyskasz w wyniku własnych poszukiwań w internecie.


Masz więcej pytań? Napisz do nas.

Sprawdź specyfikacje dla pozostałych rodzajów plików:

videobutton.jpgphotobutton.jpgmusicbutton.jpgsoundbutton.jpgaebutton.jpg3dbutton.jpg

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 9 z 9
Masz więcej pytań? Wyślij zlecenie

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.