Czy prawa osób trzecich mogą ograniczyć użytkowanie dzieł z obszaru domeny publicznej i ograniczyć ich zastosowanie jedynie do użytku ‘editorial’ (m.in. prasowego)?

Czy prawa osób trzecich mogą ograniczyć użytkowanie dzieł z obszaru domeny publicznej i ograniczyć ich zastosowanie jedynie do użytku ‘editorial’ (m.in. prasowego)?

Materiały z obszaru domeny publicznej są wolne od ograniczeń wynikających z prawa autorskiego, jednak należy pamiętać, że jeśli treść utworu zawiera lub przedstawia własność intelektualną osób trzecich (np. znak firmowy pojawiający się w tle, ubiór służbowy, obraz, dzieło sztuki, muzyka w tle, lektor, itd.), może okazać się, że z punktu widzenia właściciela tych praw, użytkowanie utworu bez jego zgody będzie stanowić ich naruszenie. Co więcej, ponieważ z zasady materiały z domeny publicznej nie zawierają zezwoleń na rozpowszechnianie wizerunku, jeśli dany plik zawiera lub przedstawia wizerunek, głos lub rozpoznawalne cechy konkretnej osoby, ta osoba może mieć prawo do niewyrażenia zgody na komercyjne zastosowanie takiego utworu, ponieważ w świetle prawa będzie ono stanowiło naruszenie jej praw do prywatności. Z tego względu, każdy materiał z domeny publicznej, który zawiera lub przedstawia jakiekolwiek elementy objęte intelektualnym prawem autorskim osób trzecich lub też wizerunek, głos lub rozpoznawalne cechy konkretnej pownien być potraktowany jako materiał "Editorial" i stosowany jedynie zgodnie z definicją użytku editorial. Więcej informacji na temat identyfikacji praw osób trzecich w materiałach z obszaru domeny publicznej znajdziesz poniżej w przewodniku "Domena Publiczna dla początkujących". Więcej informacji na temat postępowania w takich przypadkach znajdziesz w osobnym artykule w Centrum Pomocy.

Czy ten artykuł był pomocny?
Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0
Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie

Komentarze: 0

Zaloguj się, aby dodać komentarz.